krumoty Article


การขนานเครื่องกำเนิดฯ


การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
(Parallel Operation)

เหตุผลที่โรงจักรไฟฟ้า หรือ โรงไฟฟ้าไม่ใช้เครื่องกำเนิดขนาดใหญ่เพียงเครื่องเดียวแต่จะใช้เครื่องกำเนิดหลายเครื่องมาขนานกันคือ
1. เมื่อเครื่องใดชำรุด ก็ยังมีเครื่องอื่นทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าได้
2. ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ก็เดินเพียงเครื่องเดียว หากต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ก็สามารถเดินเครื่องกำเนิดตัวอื่นๆ ขนานเข้าไปในระบบ เป็นการใช้เครื่องกำเนิดแต่ละตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ก้สามารถจัดหาเครื่องกำเนิดใหม่มาติดตั้งเพิ่มเติม แล้วเดินเครื่องขนานเข้าไปในระบบเดิม ก็สามารถรองรับโหลดที่เพิ่มขึ้นได้
การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง 3 ข้อ
1. แรงดันไฟฟ้าจะต้องเท่ากัน
2. ต้องมีความถี่เท่ากัน
3. ลำดับเฟสของแรงดันไฟฟ้าจะต้องเหมือนกัน
และเกิดขึ้นพร้อมกัน หรืออินเฟสกัน
การตรวจสอบลำดับเฟส
สามารถกระทำได้ โดยใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสต่อวงจรดังรูป 5-1 หรือตรวจสอบโดยใช้เฟสซีเควนซ์อินดิเคเตอร์ นอกจากนั้นยังตรวจสอบได้โดยใช้เฟสซิ่งแลมป์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซิงโครไนซิ่งแลมป์


ความถี่ของเครื่องกำเนิดที่นำมาขนานกัน ตรวจสอบโดยใช้เฟสซิ่งแลมป์หรือซิงโครสโคปการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดทั้ง 2 เครื่อง วิธีที่ดีที่สุดคือ ควรวัดด้วยโวลย์มิเตอร์ตัวเดียวกัน โดยต่อวงจรดังรูป 5-3
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เดินเครื่องอยู่แล้ว มีชื่อเรียกว่า
“รันนิ่งอันเทอร์เนเตอร์” เครื่องที่จะขนานเข้าไปมีชื่อเรียกว่า “อินคัมมิ่งอัลเทอร์เนเตอร์”การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เฟสโดยการหลอดไฟ ซิงโครในซ์สามารถต่อได้ 2 แบบคือ
แบบดับสองดวง
2. แบบสว่างสองดวง
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 7.76 KBs
Upload : 2010-10-19 15:47:18
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krumoty
รายละเอียด Share Online
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง


Sukhothaitc Network © 2012

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.034478 sec.